Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno.

revize

 

 

 

 

 

 

 

 

revize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revize

 

 

 

 

 

 

 

Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle

ČSN 33 1610

revize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti
 

připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí podle ČSN 33 1600

revize

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně)
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)