Naše služby

Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Pro revize elektrických zařízení (el. instalace) platí ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.
Revize rozlišujeme na VÝCHOZÍ a PRAVIDELNÉ.
VÝCHOZÍ revize se provádějí před uvedením nového zařízení do provozu.
PRAVIDELNÉ revize se provádějí během provozu elektrického zařízení ve stanovených lhůtách.
LHŮTY revizí jsou různé a pohybují se od jednoho roku do 5 let, v závislosti na umístění el. Zařízení. Pro běžné kancelářské budovy, školy, restaurace a společné prostory bytových domů platí lhůta 5 let.

Revize elektrických spotřebičů a el. ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Mezi elektrické spotřebiče patří např. monitory, počítače, varné konvice, mikrovlnné trouby, modemy, prodlužovací přívody, oddělitelné přívody, rozbočení, lednice atd. Mezi elektrické ruční nářadí patří např. vrtačky, brusky, horkovzdušné pistole apod. Lhůty revizí u spotřebičů se rozlišují podle toho, zda jde o spotřebiče přenosné nebo za provozu držené v ruce a podle umístění těchto spotřebičů. Tyto lhůty se pohybují od 3 měsíců do 2 let. U elektrického nářadí se lhůty pohybují podle provozních hodin.

Revize hromosvodu dle ČSN 34 1390 a ČSN EN 62305-1 až -4

Vizuální prohlídkou je zběžně zjištěn stav jímací soustavy a pokrytí ochranného prostoru jímači. Bližší prohlídka odhalí případné uvolněné spoje. Kontroluje se celistvost a upevnění svodů. Nátěry nesmí zatéci mezi styčné plochy spojovacích svorek a nedoporučuje se je natírat. Kontroluje se označení měřících míst a opatření povrchových svodů ochrannými úhelníky sloužícími k mechanické ochraně. Zjišťuje se dodržení minimální vzdálenosti svodů a jímací soustavy od konstrukčních částí objektu. Měří a kontrolují se všechny zemniče, ty by měly být chráněny nátěrem v zemi i nad, dle ČSN 34 1390, která však už od 1.2. 2009 neplatí a nahradila jí ČSN EN 62305 1-4.